0932675456

TP.HCM xếp thứ 3 toàn quốc về chuyển đổi số

TP.HCM xếp thứ 3 toàn quốc về chuyển đổi số

Ảnh: Ngô Thế Bảo

DTI bao gồm 03 cấp: DTI cấp tỉnh, DTI cấp bộ và DTI của quốc gia. Trong đó DTI cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số; bao gồm Thông tin chung (để cung cấp các thông tin tổng quan về tỉnh nhưng không dùng để đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 09 chỉ số chính và 98 chỉ số thành phần.

Kết quả đánh giá, xếp hạng DTI dựa trên 09 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 06 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Đô thị thông minh (không tính điểm vào DTI cấp tỉnh); Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 03 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số.

Cùng với đó, nền tảng đã và đang được TP.HCM tập trung đẩy mạnh và phát triển trong thời gian sắp tới là nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp và nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức. Mục tiêu phát huy sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ người dân và cán bộ công chức.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2022, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải thiện DTI với việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất, Sở TT&TT tăng cường công tác truyền thông chương trình truyền thông IT TODAY năm 2022 để tuyên truyền kết quả triển khai chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Đồng thời, vận hành Cổng thông tin chuyển đổi số tại địa chỉ https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn. Đây là kênh chính thức tổng hợp thông tin liên quan đến kế hoạch, chương trình chuyển đổi số; các hoạt động và kết quả chuyển đổi số của Thành phố.

Thứ hai, Sở TT&TT tham mưu UBND TP.HCM ban hành Bộ chỉ tiêu chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Thứ ba, Sở TT&TT triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử TP trở thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của TP; thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia của Văn phòng Chính phủ và hệ thống xác thực, định danh của Bộ Công an.

Thứ tư, Sở TT&TT tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TP.HCM (Cổng thông tin 1022).

Thứ năm, Sở TT&TT triển khai một ứng dụng di động thống nhất nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ sáu, Sở TT&TT tham mưu UBND TP.HCM ban hành chiến lược dữ liệu Thành phố. Riêng năm 2022, ưu tiên tổ chức triển khai dữ liệu dùng chung khối đô thị (đất đai, xây dựng, giao thông, quy hoạch), an sinh, y tế và giáo dục để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ bảy, Thành phố tiếp tục mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ và thời gian đi lại cho người dân, qua đó góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số và mang lại tiện ích cho người dân Thành phố.

Thứ tám, Thành phố tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin điện tử, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

https://doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/tp-hcm-xep-thu-3-toan-quoc-ve-chuyen-doi-so-1112510.html


Các thương hiệu máy giặt nên mua: Máy giặt Electrolux , Máy giặt Sanyo , Máy giặt Toshiba , Máy giặt Aqua , Máy giặt Hitachi , Máy giặt Panasonic , Máy giặt Samsung , Máy giặt LG , Máy giặt Bosch , Máy giặt Midea,
Các thương hiệu tủ lạnh đáng quan tâm: Tủ lạnh mini , Tủ lạnh Sanyo , Tủ lạnh Electrolux , Tủ lạnh Panasonic , Tủ lạnh Toshiba , Tủ lạnh Samsung,
Các thương hiệu máy lạnh chất lượng trên thị trường: Máy lạnh Daikin , Máy lạnh Panasonic , Máy lạnh Mitsubishi , Máy lạnh LG , Máy lạnh Samsung , Máy lạnh Toshiba , Máy lạnh Sanyo , Máy lạnh Midea , Máy lạnh Carrier , Máy lạnh Reetech , Máy lạnh Sharp , Máy lạnh Casper , Máy lạnh Sumikura,

Trả lời